DISCLAIMER

PAG-ASA vzw gebruikt alle redelijke middelen om volledige, nauwkeurige en actuele informatie op haar website te publiceren. PAG-ASA vzw garandeert echter niet de juistheid of volledigheid van deze informatie, noch dat de website altijd volledig en actueel is. PAG-ASA vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve of onvolledige gegevens. U kunt ons op de hoogte stellen van eventuele onjuiste informatie via info@pag-asa.be.
De website van PAG-ASA vzw bevat links naar andere websites. PAG-ASA vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

PRIVACYBELEID

PAG-ASA vzw verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.
Dit privacy beleid is geldig voor alle pagina's die gehost worden op www.pag-asa.be. Het is niet geldig voor pagina's die gehost worden door andere organisaties waarnaar wij kunnen verwijzen en waarvan het privacy beleid kan verschillen. Dit beleid wijkt daarom ook af van het privacy beleid van ons veilige online betaalplatform voor uw donaties (https://pag-asa.iraiser.eu/).
De regels en verplichtingen van de AVG hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De verwerking betreft elke handeling die op de gegevens wordt toegepast, zoals het verzamelen, de toegang, de opslag, de behandeling, de vernietiging en de raadpleging ervan.
Door uw persoonlijke gegevens te communiceren op de website http://www.pag-asa.be en/of door uw persoonlijke gegevens te versturen via de op de website aangegeven middelen (e-mail, telefoon, SMS, WhatsApp), verklaart u dat u dit privacy beleid heeft gelezen en volledig accepteert.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
PAG-ASA vzw/asbl
Cellebroersstrat 16b
1000 Brussel
Tel: 02 511 64 64
Mail: info@pag-asa.be
Inschrijving in de KBO met het ondernemingsnummer BE 0454.807.066

2. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR PAG-ASA

Tijdens uw bezoek aan de website www.pag-asa.be, kunt u ertoe gebracht worden informatie te delen via verschillende kanalen:

 • Door u te abonneren op onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt geregistreerd in een database die we gebruiken om u de nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.
 • Door ons informatie te vragen voor een training (via het contactformulier, e-mail of telefoon). Wij verwerken uw gegevens om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen opvolgen. Bij wijze van uitzondering kunnen uw gegevens (e-mailadres) worden gebruikt om u uit te nodigen voor professionele evenementen, georganiseerd door PAG-ASA vzw, die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze uitnodigingen niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen.
 • Ons vragen om hulp of informatie als slachtoffer of over een potentieel slachtoffer dat u hebt ontmoet. Wij besteden bijzondere aandacht aan gegevens over (potentiële) slachtoffers, omdat onze kernopdracht als organisatie hun bescherming is. De gegevens die u ons geeft, worden met de grootst mogelijke discretie behandeld. De gegevens worden opgeslagen in het systeem voor de registratie van meldingen van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. Dit systeem wordt beheerd door de 3 gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel. Alleen de werknemers van deze 3 centra hebben er toegang toe en ze zijn allemaal onderworpen aan het beroepsgeheim. Als u of een slachtoffer dit wenst, kunt u ook altijd anoniem contact met ons opnemen en anoniem om hulp vragen. Sommige van deze gegevens kunnen, enkel na geanonimiseerd te zijn, worden gebruikt voor statistische doeleinden (bijvoorbeeld voor ons jaarverslag).
 • Door ons te vragen om opnieuw gecontacteerd te worden. We zullen het contact dat u ons heeft gegeven gebruiken om u terug te contacteren.

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt via een van de middelen die op onze website zijn aangegeven (e-mail, telefoon, SMS of WhatsApp), zullen wij uw gegevens uitsluitend verwerken om te reageren op uw verzoek en in het kader van onze werkzaamheden.

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELDE DOOR PAG-ASA

Afhankelijk van de situatie, uw vraag en de manier waarop u contact genomen heeft, verzamelt en bewaart PAG-ASA vzw de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Domicilie en woonplaats
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • Naam van de organisatie of het bedrijf
 • Functie
 • Inschrijving of deelname aan evenementen of trainingen georganiseerd door PAG-ASA

De website van PAG-ASA vzw verzamelt automatisch gegevens via tools zoals cookies om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. Om meer te weten te komen, ontdek ons cookiebeleid.

4. VEILIGHEID VAN DE VERZAMELDE PErsoonlijke gegevens

Zodra de gegevens zijn ontvangen, verbindt PAG-ASA vzw zich ertoe haar best te doen om de veiligheid van haar systemen te garanderen. PAG-ASA vzw heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om de informatie die via de website www.pag-asa.be wordt ontvangen, te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging.

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

Overeenkomstig artikel 13 §2 van het AVG bewaart PAG-ASA vzw de persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Voor alle contactverzoeken of verzoeken om deel te nemen aan een van de vormingen en trainingen die door PAG-ASA vzw worden georganiseerd, worden de persoonsgegevens voor onbepaalde periode bewaard om te kunnen reageren op alle verzoeken, tenzij u de verwijdering ervan vraagt.
 • Voor het beheer van de gegevens van onze klanten/begunstigden is de bewaartermijn van de persoonsgegevens niet beperkt in de tijd om alle volgende verzoeken te kunnen beantwoorden, tenzij de klant/begunstigde de verwijdering ervan vraagt.
 • Voor gegevens met betrekking tot sympathisanten: de bewaartermijn van persoonsgegevens is niet beperkt in de tijd om te kunnen reageren op alle volgende verzoeken, tenzij de sympathisant vraagt om de gegevens te verwijderen.
 • PAG-ASA vzw bewaart en verwerkt ook persoonsgegevens in het kader van de contractuele relaties tussen u en PAG-ASA vzw voor de duur en de behoeften van het contract.
 • PAG-ASA vzw kan in bepaalde gevallen ook uw persoonsgegevens opslaan en verwerken volgens de wettelijke voorschriften voor de door de wet bepaalde duur (bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale attesten).
6. Verstreking aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
De gegevens betreffende de melding van een (potentieel) slachtoffer van mensenhandel worden opgeslagen in het registratiesysteem voor meldingen van (potentiële) slachtoffers van mensenhandel, dat beveiligd is en alleen toegankelijk is voor de werknemers van de drie gespecialiseerde opvangcentra voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel. Al deze personen zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.

7. TOEGANG TOT EN WIJZIGING VAN GEGEVENS

U heeft te allen tijde het recht om, binnen het door de RGPD gestelde kader, kosteloos uw gegevens op eenvoudig verzoek te raadplegen en deze zonodig te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen:
per e-mail: info@pag-asa.be
of per post: PAG-ASA vzw/asbl, Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel.

Om aan dit verzoek te kunnen voldoen, hebben we een identiteitsbewijs nodig. Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij uw aanvraag. Deze kopie zal worden vernietigd zodra uw identiteit is geverifieerd.

Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Als u wilt blijven browsen, moet u ons Cookie policy

Ik ga akkoord

Informaties over cookies

Onze site gebruikt tools, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze follow-ups:

Marketing

Sommige functies kunnen cookies gebruiken voor gedragsanalyse, reclame en/of marktonderzoek.

Statistieken

We gebruiken tools, zoals Google Analytics, om webverkeer te volgen en de effectiviteit van onze site te verifiëren.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functies zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelwagentjes en toegangscontrole. Zonder hen kan onze website niet goed functioneren en kunnen wij geen diensten verlenen. Deactivering is niet beschikbaar.

Deze parameters worden 24 uur bewaard