Hulp aan slachtoffers

01 Een integrale hulpverlening

Aankomen bij PAG-ASA betekent voor de slachtoffers het begin van een nieuw hoofdstuk.

Een hoofdstuk dat ze met volle moed aanvatten, een traject dat hen zal helpen de trauma’s naast zich te laten en de controle op hun leven terug te vinden. Daarom bieden we elk slachtoffer integrale begeleiding op maat:

 • INTEGRAAL omdat de begeleiding verschillende luiken omvat (administratief, juridisch en psychosociaal) en betrekking heeft op alle domeinen van het leven van de persoon.
 • OP MAAT omdat de begeleiding aangepast is aan de behoeften, vaardigheden en context van elke persoon.

Bij PAG-ASA, werken wij SAMEN MET de slachtoffers : elke persoon maakt eigen keuzes, elke persoon is baas over eigen heden en toekomst; wij zijn hier om hen daarbij te ondersteunen en samen een deel van de weg te bewandelen.

Een integrale hulpverlening

02 Collectieve opvang

Ons opvanghuis is een plek waar rust en veiligheid centraal staan, waar slachtoffers de tijd hebben om te herstellen.

Het is een soort tussenstop, waar ze hun eerste stappen kunnen zetten op weg naar een nieuw leven. De gemeenschappelijke woonruimtes (keuken, living, eetkamer) en 16 eenpersoonskamers (met eigen badkamer) laten ons toe om zowel mannen, vrouwen, alsook kleine gezinnen te huisvesten. 

 • 3 tot 9 maanden duur van een typisch verblijf
  3 tot 9
  maanden duur van een typisch verblijf
 • 16 eenpersoonskamers
  16
  eenpersoonskamers
 • 5.200 Overnachtingen per jaar
  5.200
  Overnachtingen per jaar

Ik heb het opvanghuis verlaten en heb nu een eigen appartement en een job. Ik koester de goede herinneringen aan mijn periode in het opvanghuis.

S . - Bulgarije, uitgebuit in Antwerpen

03 Juridische begeleiding

De juridische medewerkers begeleiden de slachtoffers om toegang te krijgen tot justitie en hun rechten te realiseren.

Deze begeleiding heeft voornamelijk  betrekking op het onderzoek en de gerechtelijke procedure. Dit wil zeggen: het slachtoffer bijstaan bij het afleggen van verklaringen of het neerleggen van een klacht, hem/haar informeren over de stand van zaken van het onderzoek, en hem/haar in contact brengen met een advocaat. De nauwe samenwerking met politie en inspectie, alsook met parket en arbeidsauditoraat, stelt ons in staat om de rechten van de slachtoffers te beschermen. 

 • 400 Aanmeldingen (gemiddeld per jaar)
  400
  Aanmeldingen (gemiddeld per jaar)
 • 30 Rechtszaken tegen mensenhandelaars (gemiddeld per jaar)
  30
  Rechtszaken tegen mensenhandelaars (gemiddeld per jaar)
 • 210 Juridische begeleidingen (gemiddeld per jaar)
  210
  Juridische begeleidingen (gemiddeld per jaar)

04 Administratieve begeleiding

PAG-ASA ondersteunt slachtoffers bij alle administratieve démarches zodat deze niet extra zwaar zouden wegen op hun hersteltraject.

Deze administratieve procedures zijn belangrijk omdat ze slachtoffers toegang geven tot andere diensten die essentieel zijn voor hun re-integratie, zoals gezondheidszorg, ziekteverzekering, sociale steun, beroepsopleiding, taalcursussen, arbeidsmarkt.


Wanneer een slachtoffer bij PAG-ASA aankomt zonder verblijfsdocumenten, bieden we ook de nodige steun om alle noodzakelijke stappen te zetten voor het bekomen van (tijdelijke) verblijfsdocumenten en werkvergunningen.

 

Administratieve begeleiding

05 Psychosociale begeleiding

De sociale medewerkers begeleiden de slachtoffers bij alle grote en kleine uitdagingen van het dagelijks leven op weg naar volledige autonomie.

Psychosociale begeleiding

Het is niet gemakkelijk voor slachtoffers om zich los te werken uit de afhankelijkheids- en uitbuitingssituatie. Het doel van onze hulpverlening is hen te begeleiden op hun weg naar vrijheid en autonomie.

A. - medewerkster bij PAG-ASA

Een hersteltraject verloopt nooit lineair: onze begeleiding wordt continu aangepast in functie van de evolutie van het traject van de persoon. We ondersteunen elk slachtoffer een eigen toekomstproject te ontwikkelen en te realiseren, hetzij in België of elders.


We werken ook nauw samen met andere organisaties, hetzij wanneer de hulpvraag onze expertise overstijgt (bijvoorbeeld psychiatrische problemen, alcoholverslaving, en andere), hetzij wanneer hun hulpaanbod complementair is met dat van ons. Slachtoffers kunnen op deze manier een nieuw sociaal netwerk opbouwen, zodat ze na een paar jaar verder kunnen zonder PAG-ASA.

 • 180 uren Individuele gesprekken (per maand)
  180
  uren Individuele gesprekken (per maand)
 • 3 tot 5 jaar Duur van een type-begeleiding
  3 tot 5
  jaar Duur van een type-begeleiding

06 Woonbegeleiding

Wanneer slachtoffers klaar en voldoende autonoom zijn om het opvanghuis te verlaten of zelfstandig te wonen, kunnen we hen begeleiden in de zoektocht naar een woning. Een woning is een essentiële springplank richting re-integratie, maar niet gemakkelijk te vinden op de huidige woonmarkt. Daarom heeft PAG-ASA 3 projecten op poten gezet:

Transit-appartementen

Een project dat de mogelijkheid biedt aan slachtoffers om voor de eerste keer te proeven van het zelfstandig leven, gedurende maximum 18 maanden, met een intensievere begeleiding.

Woon-coach

Een project dat slachtoffers ondersteunt bij het zoeken van huurwoningen. Via workshops en individuele coaching, leren ze bijvoorbeeld advertenties te ontcijferen, alsook huurcontracten en -voorwaarden te begrijpen. 

Huurwaarborgfonds

Project dat renteloze leningen toekent aan slachtoffers die niet voldoende middelen hebben om een huurgarantie te betalen en die geen gebruik kunnen maken van de bestaande alternatieven op de markt.

Woonbegeleiding

07 Groepsactiviteiten

Herstel na uitbuiting betekent ook een nieuw sociaal leven opbouwen en plezier hebben: nieuwe vriendschappen creëren zijn essentieel om het isolement te doorbreken.

Daarom organiseren we regelmatig groepsactiviteiten, zowel in het opvanghuis voor de bewoners, als daarbuiten met de bewoners en met de ambulante cliënten. Groepsgesprekken, yoga-sessies, creatieve workshops, thema-namiddagen, taallessen, alsook culturele en sportieve uitstappen. 

Ik heb echt genoten van mijn deelname aan het PAG-ASA café. Tijdens die paar uren kon ik mijn zorgen vergeten.

A. - Roemenië, uitgebuit in Waals-Brabant

08 Bijzondere projecten

Naast onze gebruikelijke begeleiding aan slachtoffers van mensenhandel, zetten we regelmatig nieuwe projecten op om de opvang en begeleiding van slachtoffers te verbeteren, dankzij de financiële steun van privéschenkers of andere organisaties. Dit zijn de meest recente:

OUTREACH

Ons OUTREACH project, gefinancierd door Safe.Brussels sinds 2019, biedt ons de mogelijkheid om vermoedelijke slachtoffers op het terrein te ontmoeten: hetzij door de politie- en sociale inspectiediensten te vergezellen tijdens hun controles, hetzij door 'stand-by' te blijven tijdens hun acties zodat we ter plaatse kunnen komen wanneer ze vermoedelijke slachtoffers hebben aangetroffen. Ook bevordert dit project ontmoetingen met verschillende eerstelijnsdiensten, wederzijds begrip voor elkaars werk en een nauwere samenwerking.

VONA

VONA is een project gefinancierd door de EU dat is ontworpen om een meer gender-sensitieve en trauma-geïnformeerde zorg voor slachtoffers van mensenhandel uit niet-EU-landen te verbeteren. Hier in België wordt deze aanpak geïmplementeerd door de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel: PAG-ASA, Payoke en Sürya. Het project heeft een tweeledige benadering: 1) directe hulp aan de slachtoffers door de kosten voor psychologische hulpverlening te dekken, 2) opleiding van het personeel rond trauma-geïnformeerde en gender-sensitieve hulpverlening.

BABYSITTER

Ons BABYSITTER project is gefinancierd door een privé-schenker en laat ons toe om een antwoord te bieden op de uitdaging dat we regelmatig alleenstaande moeders met ’kleine kinderen begeleiden die zich geen oppas kunnen veroorloven of geen sociaal netwerk hebben bij wie hun kinderen kunnen blijven. Dankzij ons nieuw project kunnen de mama’s zich concentreren op de inhoud van hun belangrijke afspraken met hun assistente bij PAG-ASA of met een andere externe dienst in het kader van de slachtofferbeschermingsprocedure terwijl hun kinderen worden opgevangen door een oppas in een veilige en aangename omgeving.

Bijzondere projecten

Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Als u wilt blijven browsen, moet u ons Cookie policy

Ik ga akkoord

Informaties over cookies

Onze site gebruikt tools, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze follow-ups:

Marketing

Sommige functies kunnen cookies gebruiken voor gedragsanalyse, reclame en/of marktonderzoek.

Statistieken

We gebruiken tools, zoals Google Analytics, om webverkeer te volgen en de effectiviteit van onze site te verifiëren.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functies zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelwagentjes en toegangscontrole. Zonder hen kan onze website niet goed functioneren en kunnen wij geen diensten verlenen. Deactivering is niet beschikbaar.

Deze parameters worden 24 uur bewaard