Wie zijn we ?

01 Visie

PAG-ASA beoogt een samenleving waar uitbuiting en mensenhandel niet langer bestaan.

Zolang deze ideale samenleving niet bestaat werkt PAG-ASA mee aan een samenleving waar mensen opkomen tegen de uitbuiting van anderen, waar mensenhandelaars door de overheid streng aangepakt worden, en waar ieder slachtoffer van mensenhandel toegang krijgt tot een aangepaste hulpverlening, zodat hij/zij de kans krijgt een nieuw leven op te bouwen.

02 Onze waarden

 • Gelijkheid Gelijkheid
 • Transparantie Transparantie

 • Engagement Engagement
 • Pluralisme Pluralisme
 • Respect Respect

 • Openheid Openheid
 • Vertrouwen Vertrouwen

03 Onze principes

 • Slachtoffer centraal Slachtoffer centraal
 • Samenwerking in partnerschap Samenwerking in partnerschap

 • Integrale, duurzame begeleiding op maat Integrale, duurzame begeleiding op maat
 • Empowerment en autonomiebevordering Empowerment en autonomiebevordering
 • Discretie en beroepsgeheim Discretie en beroepsgeheim

 • Respect voor wet- en regelgeving Respect voor wet- en regelgeving
 • Dialoog en participatie Dialoog en participatie

04 Opdracht

PAG-ASA zet zich in voor alle (potentiële) slachtoffers van mensenhandel.

Hierin zien wij een dubbele opdracht.

Onze eerste opdracht bestaat uit het zorgen voor een kwalitatieve hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Dit houdt in: onthaal, opvang en begeleiding op maat, op korte en lange termijn, met het oog op herstel en (re-) integratie in de maatschappij, in België of in het thuisland.

Onze tweede opdracht bestaat uit het actief meewerken aan de strijd tegen mensenhandel op nationaal en internationaal niveau. Dit houdt in: enerzijds, samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten op het terrein en op beleidsniveau; en anderzijds bewustmaking, informatie, vorming, en adviesverlening.

05 Tijdlijn

Het verhaal van PAG-ASA begint meer dan 25 jaar geleden. Over deze jaren heen hebben sommige evenementen ons werk beïnvloed.

1992-93

1992-93

 • Publicatie van het boek 'Ze zijn zo lief, mijnheer' van onderzoeksjournalist Chris De Stoop.
 • Dit boek onthult voor het grote publiek het bestaan van criminele netwerken die Aziatische vrouwen dwingen tot prostitutie in België en Nederland. Op aandringen van Koning Boudewijn wordt een Parlementaire Onderzoekscommissie opgestart om de kwestie te bestuderen. Deze Commissie concludeert onder andere dat gespecialiseerde hulp moet geboden worden aan slachtoffers. De overheid roept het maatschappelijk middenveld op om gespecialiseerde structuren te creëren.
1994

1994

 • Oprichting van de vzw PAG-ASA door verschillende vertegenwoordigers van de non-profitsector, waaronder Johnny De Mot die aan de basis staat van veel initiatieven die de meest kwetsbaren van de samenleving helpen.
 • Eerste Ministeriële Omzendbrief, die de procedures vaststelt voor het afleveren van verblijfsvergunningen aan slachtoffers van mensenhandel en daarmee het eerste kader vormt voor de opdracht van PAG-ASA.
1995

1995

 • Eerste wet die specifieke vormen van mensenhandel invoert in de Vreemdelingenwet van 1989 en in het Strafwetboek.
 • Bezoek van koning Albert ter gelegenheid van de opening van ons opvanghuis.
 • Eerste slachtoffer verwelkomd in ons opvanghuis.
1996-97

1996-97

 • Opstart van onze ambulante begeleiding voor slachtoffers die niet langer in ons opvanghuis verblijven.
 • Eerste Ministeriële Richtlijnen die bepalen welke hulp moet worden geboden aan slachtoffers van mensenhandel en aldus een sterker kader biedt voor het werk van PAG-ASA.
 • Eerste veroordelingen van criminelen in rechtszaken die betrekking hebben op dossiers in behandeling bij PAG-ASA.
2001

2001

 • Opstart van ons transit-project: tijdelijke extra-intensieve ondersteuning voor ambulante cliënten die dit nodig hebben.
 • Eerste burgerlijke partijstelling door PAG-ASA in een mensenhandel-rechtszaak.
 • Eerste partnerschap van PAG-ASA in een Europees project. Vele anderen zullen volgen over de jaren heen.
2003-05

2003-05

 • Ministeriële Omzendbrief die de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel die samenwerken met de autoriteiten nader wordt bepaald.
 • 500ste slachtoffer opgevangen!
 • Nieuwe wet die mensenhandel als autonoom misdrijf invoert in het Strafwetboek
2008-10

2008-10

 • Ministeriële Omzendbrief die de nadruk legt op de multidisciplinaire aanpak van de strijd tegen mensenhandel.
 • Bezoek van Koningin Paola aan PAG-ASA. De belangstelling van de koningin voor de kwestie van mensenhandel geeft een boost aan ons werk.
2011

2011

 • Eerste Europese Richtlijn die lidstaten dwingt om hulp te verlenen aan slachtoffers van mensenhandel. PAG-ASA heeft als gespecialiseerd centrum bijgedragen tot de ontwikkeling van dit document, dat sterk gebaseerd is op de beschermingsprocedure voor slachtoffers in België.
 • PAG-ASA heeft de opportuniteit een klein pand te kopen in 1000 Brussel, dat na een grondige renovatie zal bestaan uit 4 transitstudio’s bestemd voor slachtoffers.
 • 1.000ste slachtoffer opgevangen!
2014-16

2014-16

 • Bezoek van Koningin Mathilde aan PAG-ASA in het kader van de 20ste verjaardag - van onze vereniging.
 • Verschillende ministers bezoeken PAG-ASA om de steun van de federale en Brussels regering voor ons werk te betuigen: Geens (Justitie), Wilmes (Budget), Fremault (Hulp aan personen).
 • Nieuwe Ministeriële Omzendbrief die de multidisciplinaire aanpak van de strijd tegen mensenhandel en de rol van de 3 gespecialiseerde centra verder uitklaart.
 • De bewoners van het opvanghuis maken de eerste serie foto’s voor ons project PHOTO-VOICE. Een eerste tentoonstelling vindt plaats in het Europees Parlement. Veel andere locaties zullen volgen.

 

2018-19

2018-19

 • Verschillende projecten worden gelanceerd om een antwoord te bieden aan de nieuwe behoeften van onze doelgroep: PAG-ASA café, woonbegeleiding, huurwaarborgfonds.
 • 1.500ste slachtoffer opgevangen!

06 Team

Directeur

 • Sarah DE HOVRE

Administratie en logistieke ondersteuning

 • Ayten
 • Brahim
 • Cathy
 • Ikram
 • Lirim
 • Nathalie
 • Sylvette

Sociale medewerkers

 • Aisha
 • Amandine
 • Anne-Sophie
 • Anne Sophie
 • Annelies
 • Arthur
 • Ayako
 • Charlotte
 • Eva
 • Joke
 • Judith
 • Liesbeth
 • Maaike
 • Nathalie
 • Nilo
 • Ruban

Juridische medewerkers

 • Anna
 • Anne-Marie
 • Enisa
 • Liesbeth
 • Lotte
 • Mari
 • Mary
 • Melanie
 • Mylène
 • Sally

Vorming en communicatie

 • Ilse
 • Mara

Vrijwilligers

 • Alina
 • Amy
 • Bénédicte
 • Karel
 • Katarina
 • Laure
 • Lieve
 • Mike
 • Mourad
 • Roos
 • Teodora
 • Xavier

07 Bestuursorgaan

Jozef DE WITTE (Voorzitter)
France BLANMAILLAND
Linda CONINGS
Johan VANGENECHTEN
Julie LEJEUNE
Vertegenwoordiger Federaal Migratiecentrum Myria

Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Als u wilt blijven browsen, moet u ons Cookie policy

Ik ga akkoord

Informaties over cookies

Onze site gebruikt tools, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze follow-ups:

Marketing

Sommige functies kunnen cookies gebruiken voor gedragsanalyse, reclame en/of marktonderzoek.

Statistieken

We gebruiken tools, zoals Google Analytics, om webverkeer te volgen en de effectiviteit van onze site te verifiëren.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functies zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelwagentjes en toegangscontrole. Zonder hen kan onze website niet goed functioneren en kunnen wij geen diensten verlenen. Deactivering is niet beschikbaar.

Deze parameters worden 24 uur bewaard