Meer weten

01 Publicaties

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2021

Jaarverslagen

Om onze cijfers te ontdekken

Verslag 25 jaar

Verslag 25 jaar

Om meer te weten over de slachtoffers die we sinds 1994 hebben begeleid

Flyer voor professionals Als je ze kan zien, kan je ze helpen

Flyers

Meer weten over PAG-ASA en ons werk

ERAP -  Signalen erkennen bij slachtoffers Meertalige brochure voor slachtoffers van mensenhandel Mensenhandel, advies voor ziekenhuispersoneel Stolen Smiles - Trafficking and Health Menschenhandel, europäische Mitverantwortung Photographing modern slavery Benelux-samenwerking ter bejegening slachthoffers MH De strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel ONDERZOEK ROND NIGERIAANSE SEKSWERKERS IN SCHAARBEEK

Brochures

Om meer te weten over mensenhandel

02 Video's

UNDER CONSTRUCTION

Kortfilm (12:10') van PAG-ASA, gerealiseerd door regisseur Jorge Léon, over mensenhandel in de bouwsector, gebaseerd op de verklaringen die een slachtoffer heeft afgelegd bij een sociaal inspecteur van de RSZ te Brussel.

Als je ze kan zien, kan je ze helpen

Een campagne van PAG-ASA (1:51') die de kijkers uitnodigt om hun ogen te openen voor het fenomeen mensenhandel dankzij de verhalen van 3 slachtoffers die uitgebuit werden in België in 3 verschillende sectoren.

Victim of Human Trafficking? You Have Rights

Een campagne (1:07') van België en andere EU-landen om slachtoffers te informeren over hun rechten.

Gedwongen Bedelarij

Een campagne (1:27') van PAG-ASA om mensen bewust maken voor gedwongen bedelarij.

Stop Mensenhandel

Een reportage (12:58') gerealiseerd door de Raad van Europa over de strijd tegen mensenhandel en het belang van de samenwerking tussen de verschillende actoren (politie, inspectie, justitie en hulpverlening), met een bijdrage van Belgische experten (video beschikbaar in het Frans en in het Engels).

10 Minuten

Kortfilm (18:56') gerealiseerd door regisseur Jorge Léon over mensenhandel in de prostitutiesector, op basis van het gerechtelijk verhoorblad van een jonge vrouw die werd uitgebuit.

Belgische wetgeving

Belgische wetgeving

Strafwetboek, artikel 433 quinquies en volgende: geconsolideerde versie.

Vreemdelingenwet, artikel 61/2 en volgende: geconsolideerde versie.

Omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel.

 

Europese wetgeving

Europese wetgeving

Richtlijn 2012/29/EU van 25 oktober 2012 die minimumnormen voor de rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers van strafbare feiten vaststelt.


Richtlijn 2011/36/EU van van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers.


Richtlijn 2004/81/EG van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Raad van Europa, Verdrag ter Bestrijding van Mensenhandel, van 16 mei 2005.

Raad van Europa, Verdrag voor de Rechten van de Mens, 1950.

04 Nuttige websites van onze partners

Gespecialiseerde begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel

05 Actueel

Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Als u wilt blijven browsen, moet u ons Cookie policy

Ik ga akkoord

Informaties over cookies

Onze site gebruikt tools, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze follow-ups:

Marketing

Sommige functies kunnen cookies gebruiken voor gedragsanalyse, reclame en/of marktonderzoek.

Statistieken

We gebruiken tools, zoals Google Analytics, om webverkeer te volgen en de effectiviteit van onze site te verifiëren.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functies zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelwagentjes en toegangscontrole. Zonder hen kan onze website niet goed functioneren en kunnen wij geen diensten verlenen. Deactivering is niet beschikbaar.

Deze parameters worden 24 uur bewaard